Věříme že

ČLOVĚK JE TVOR KREATIVNÍ

Věříme, že není ve světě člověka

KTERÝ BY NEUMĚL MALOVAT